Publicatie: JOS Beleidsplan


De Jonge Ondernemers sociëteit Barneveld, officieel opgericht op 21 februari 2002, is een ondernemersvereniging die zich, zoals de naam al doet vermoeden, zich richt op de jonge ondernemers in de gemeente Barneveld.

De JOS is ontstaan om de jonge ondernemers in de gemeente Barneveld een platform te bieden, zonder dat zij zich direct moeten vermengen met de ‘grote jongens’. Waar het bij andere ondernemersverenigingen het er veelal nogal officieel en degelijk aan toe kan gaan, willen we met de JOS juist toegankelijkheid en openheid uitstralen. Zonder de nadruk te veel te leggen op het netwerken, zorgen we er wel voor dat er een netwerk gecreëerd wordt voor de jonge, ambitieuze ondernemers.

Met het JOS Beleidsplan willen we aantonen dat de JOS het ondernemerschap en het belang van haar leden zeer serieus neemt. Dit beleidsplan moet een voorzet en tevens een leidraad zijn voor de aankomende jaren.

Waar willen we met de JOS naar toe? Waar staan we voor? En wat gaan we doen om onze doelen te verwezenlijken? Deze en andere belangrijke zaken zijn vastgelegd in het JOS Beleidsplan.

Terug