Ondernemersverenigingen Barneveld bundelen krachten


Samenwerken maakt sterker. Een uitgangspunt waar de voorzitters van de twaalf verschillende ondernemersverenigingen in de gemeente Barneveld volledig achter staan. Om deze samenwerking verder te concretiseren is besloten om een convenant op te stellen waarin deze samenwerking en de gezamenlijke doelen worden vastgelegd. Onder de naam Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gemeente Barneveld (SOGB) bundelen de ondernemersverenigingen vanaf heden hun krachten.

Al geruime tijd vindt er periodiek overleg plaats tussen de voorzitters van de twaalf verschillende ondernemersverenigingen. Het doel hiervan is om voornamelijk kennis en informatie uit te wisselen. Om ook de gezamenlijke belangenbehartiging meer basis te geven is besloten om de SOGB in het leven te roepen. Het beleidsplan van de Barneveldse Industriële Kring (BIK) dient hierbij als drager voor de gezamenlijke doelen.

Door als SOGB op te treden, worden ruim 1000 ondernemers in de gemeente Barneveld vertegenwoordigd. Daarmee heb je direct meer kracht om de gezamenlijk gestelde doelen te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de A1/A30 problematiek of het verlagen van de regeldruk binnen de gemeente.

Gisteren vond het officiële tekenmoment plaats in restaurant Buitenlust in Voorthuizen. Burgemeester Asje van Dijk ontving van Gijs Eikelenboom (BIK) het eerste exemplaar van het convenant, dat door alle voorzitters is ondertekend.

Terug